Tin qua ảnh

Tin nổi bật
  
Tin nội bộ
Tin ngành điện

Thông báo tuyển dụng lao động 2019 - Công ty Thuỷ điện Sông Bung

Xem tiếp
Tin văn hóa DN

Một ngày giao lưu đầy cảm xúc cùng CBCNV vận hành tại Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4 của Ban Nữ công Công ty Thủy điện Sông Bung nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt nam 20/10.

Ban Nữ công Công ty Thủy điện Sông Bung tổ chức Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tại Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4, xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam với sự tham gia của hơn 50 CBCNV và Lãnh đạo Công ty.

Xem tiếp
Liên kết Website