Trang chủ » Tin ngành điện

Bộ nhận diện Giờ trái đất 2020Dưới đây là các tài liệu phục vụ tuyên truyền Chiến dịch Giờ Trái đất 2020. 

 

- Download các banner của EVN tại đây

- Download Bộ nhận diện sự kiện Giờ trái đất 2020 của WWF tại đây
Nguồn: evn.com.vn Các bản tin khác

Liên kết Website