Trang chủ » Tin nội bộ

Công đoàn Công ty Thủy điện Sông Bung có Ban chấp hành mới khoá II, nhiệm kỳ (2019-2024)Ngày 26/6, tại trụ sở Công ty Thủy điện Sông Bung đã diễn ra Đại hội Công đoàn Công ty Thủy điện Sông Bung khoá II, nhiệm kỳ (2019-2024). Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Duy Lăng - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2; đồng chí Lê Đình Bản - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Bung.        Trong nhiệm kỳ (2014 - 2019) Công đoàn Công ty đã chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất trong CNVCLĐ, điều này đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng công đoàn vững mạnh. Đại hội đã thảo luận đề ra phương hướng và các nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Công ty trong nhiệm kỳ (2019 - 2024) được tất cả các thành viên tham dự đại hội thống nhất cao và cùng nhau đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ này.


                       Toàn cảnh Đại hội Công đoàn Công ty khóa II, nhiệm kỳ (2019-2024)

         Thay mặt Đảng ủy và Ban lãnh đạo Công ty, đồng chí Lê Đình Bản - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty gửi lời cảm ơn tới toàn thể Đại hội, đồng chí đánh giá cao sự phối hợp của Công đoàn với Chính quyền trong nhiệm kỳ quađồng thời nhấn mạnh trong nhiệm kỳ đến Công đoàn Công ty theo chức năng, nhiệm vụ của mình cần triển khai thực hiện tốt các chủ trương, định hướng của Đảng ủy, phối hợp với Chính quyền quán triệt, động viên toàn thể đoàn viên và người lao động thực hiện tác phong chuyên nghiệp, lao động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong những năm tới của Công ty. 

Đồng chí Nguyễn Duy Lăng - Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội

         Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Nguyễn Duy Lăng - Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2 bày tỏ sự vui mừng, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực đóng góp rất lớn của CBCNV, Công đoàn Công ty cho các hoạt động chung của Tổng công ty trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời nhấn mạnh những vấn đề quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu mà Công đoàn Công ty Thủy điện Sông Bung cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ đến.

Đồng chí Nguyễn Duy Lăng - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2 tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn Công ty khóa II, nhiệm kỳ (2019-2024)

         Đại hội cũng đã tiến hành bầu 07 đồng chí tham gia BCH Công đoàn khóa II. Tại phiên họp đầu tiên của BCH Công đoàn khoá II đã bầu 03 đồng chí tham gia UBKT và bầu đồng chí Vương Thành Chung - Phó Giám đốc Công ty làm Chủ tịch Công đoàn Công ty Thủy điện Sông Bung khóa II, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 Phòng Hành chính - Lao động

Các bản tin khác

Liên kết Website