Trang chủ » Tin nội bộ

Công ty Thủy điện Sông Bung tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019Chiều ngày 10/4/2019, tại Trụ sở QLVH các Nhà máy thủy điện thuộc EVNGENCO 2 tại Đà Nẵng, Công ty Thủy điện Sông Bung tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019. Hội nghị do Lãnh đạo và Ban chấp hành Công đoàn Công ty chủ trì, với sự tham gia của toàn thể người lao động trong Công ty.

    
                      Ông Nguyễn Sơn - Phó Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tại Hội Nghị

Theo Kế hoạch được Tổng công ty Phát điện 2 phê duyệt, Công ty Thủy điện Sông Bung tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019 vào lúc 14 giờ ngày 10 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường Sông Hàn - Trụ sở QLVH các Nhà máy thủy điện thuộc EVNGENCO 2 tại Đà Nẵng. Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn và toàn thể người lao động trong Công ty (ngoại trừ bộ phận trực ca tại các nhà máy). Đặc biệt, về tham dự với Hội nghị có ông Nguyễn Văn Ngộ - Phó Chủ tịch Công đoàn và ông Huỳnh Hữu Phúc - Phó Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự Tổng công ty Phát điện 2. 

Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Sơn - Phó Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 và việc thực hiện quyền - nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động. 

Tại Hội nghị, bà Trần Thị Kim Khánh - Chủ tịch Công đoàn, đại diện Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã trình bày báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn Công ty, bao gồm việc thực hiện các nội quy, quy chế có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, công tác chăm lo đời sống của người lao động, các hoạt động thể thao, văn nghệ, các hoạt động của Đoàn thanh niên, Tổ nữ công, Ban thanh tra nhân dân,...


                                                    Quang cảnh tại Hội nghị

Hội nghị đã tiến hành thảo luận các nội dung được nêu trong báo cáo, Lãnh đạo Công ty trả lời các ý kiến của người lao động, các ý kiến được nêu tại Hội nghị có tinh thần xây dựng cao nhằm đóng góp xây dựng Công ty ngày càng hoạt động có hiệu quả hơn. Hội nghị đã tổ chức bầu các thành viên Tổ đối thoại đại diện tập thể người lao động tham đối thoại tại nơi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Ngộ - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2 đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Công ty đã đạt được trong thời gian qua và giải đáp một số ý kiến thắc mắc của người lao động nêu ra tại Hội nghị.


 Ông Nguyễn Văn Ngộ - Phó Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO 2 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 Kết thúc Hội nghị, ông Lê Đình Bản - Giám đốc Công ty đã phát biểu đáp từ, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2 và mong muốn toàn thể người lao động trong Công ty tiếp tục nỗ lực hơn nữa để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch được giao năm 2019. 

 Phòng Hành chính - Lao động 

 

Các bản tin khác

Liên kết Website