Trang chủ » Tin tức - Sự kiện

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung Ương 7 Khóa XII của ĐảngThực hiện Kế hoạch số 46-KH/ĐUK ngày 26/7/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan thành phố Đà nẵng về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng, chiều ngày 22/8/2018 Chi bộ Công ty Thủy điện Sông Bung đã phối hợp với Đảng bộ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, Đảng bộ Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 2 tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) cho toàn thể đảng viên của đơn vị, tại Trụ sở Công ty số 143 đường Xô Viết – Nghê Tĩnh, thành phố Đà Nẵng.Đồng chí Thái Duy Phương Phó bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan, Báo cáo viên Thành ủy thành phố Đà Nẵng đã thực hiện truyền tải đến Hội nghị toàn văn Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII). Tham dự Hội nghị có gần 120 đảng viên của các Đảng bộ và Chi bộ cơ sở.
Với nội dung ngắn gọn, cô đọng, đầy đủ, dễ hiểu, những ví dụ minh họa thực tế sát với tình hình của đất nước, của ngành điện được trình bày qua slide, đã giúp cho đảng viên tham dự Hội nghị nhận thức được đầy đủ nội dung Nghị quyết, về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân); những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII). 


  
Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)


Sau khi học tập Nghị quyết Trung ương 7, tất cả đảng viên đều phải viết thu hoạch cá nhân đúng theo Kế hoạch số 46-KH/ĐUK. Nội dung bài viết thu hoạch cá nhân cần ngắn gọn, tập trung thể hiện nhận thức về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân); những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII); liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị và cá nhân. Cần đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở cơ quan, đơn vị và trách nhiệm, biện pháp cụ thể của cá nhân.

Việc tham gia học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) và đảng viên viết thu hoạch cá nhân là một căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm ở các tổ chức cơ sở đảng, chi bộ, cơ quan, đơn vị.

Minh Văn - Công ty Thủy điện Sông Bung

Các bản tin khác

Liên kết Website