Trang chủ » Tin nội bộ

Hội nghị điển hình tiên tiến Công ty Thuỷ điện Sông BungNgày 29/5/2020 Công ty Thủy điện Sông Bung tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020. Hội nghị do ông Lê Đình Bản - Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng công ty chủ trì, với sự tham gia của Ban Giám đốc, BCH Công đoàn, Lãnh đạo các phòng, phân xưởng và các cá nhân tiêu biểu đại diện cho toàn thể Người lao động trong Công ty.
 


 
                                                                     Quang cảnh tại hội nghị
 
Báo cáo tổng kết phòng trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020 đã nêu rõ các mặt về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tại Công ty,… Đồng thời, đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục, các nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, biện pháp tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025 của Công ty.
 
 
                                    Ông Phạm Văn Sinh - PXVHSB2 trình bày báo cáo tham luận tại Hội nghị
 
Các điển hình tiên tiến trình bày tham luận tại Hội nghị đã nêu ra các sáng kiến, giải pháp góp phần vào nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội nghị đã khen thưởng, biểu dương tôn vinh các tấm gương điển hình tiêu biểu, gương người tốt việc tốt đến toàn thể Người lao động để nêu gương học tập, đồng thời ghi nhận, tôn vinh những thành tích, công lao đóng góp của họ trong các hoạt động của Công ty.
 
 
                        Ông Lê Đình Bản - Giám đốc Công ty trao tặng Giấy khen cho các tập thể điển hình tiên tiến
 
              Ông Nguyễn Sơn - Phó Giám đốc Công ty trao tặng Giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến
 
Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, toàn thể Hội nghị quyết tâm cùng nhau đoàn kết, nỗ lực sáng tạo, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc nhằm xây dựng Công ty Thủy điện Sông Bung ngày càng phát triển vững mạnh, cùng nhau ghi sâu lời Bác dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”.
 
Phòng Hành chính - Lao động

Các bản tin khác

Liên kết Website