Trang chủ » Tin nội bộ

Hội nghị Người lao động năm 2020 - Công ty Thủy điện Sông BungNgày 03/7/2020, tại Trụ sở QLVH các Nhà máy thủy điện thuộc EVNGENCO 2 tại Đà Nẵng, Công ty Thủy điện Sông Bung tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2020. Hội nghị do Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty chủ trì, với sự tham gia của toàn thể người lao động trong Công ty.

Quang cảnh tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Duy Lăng - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công Đoàn Tổng Công ty Phát điện 2; Ban Giám đốc Công ty; Ban chấp hành Công đoàn và toàn thể người lao động trong Công ty (trừ bộ phận trực sản xuất tại các nhà máy).
Ông Lê Đình Bản, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và đánh giá việc thực hiện quyền - nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động. Ông Vương Thành Chung - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty, đại diện Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã trình bày báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn, nêu rõ việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động. Dự thảo Thỏa ước lao động tập thể của Tổng công ty Phát điện 2 cũng được trình bày tại Hội nghị, cùng một số các ý kiến phát biểu tham luận đã phân tích rõ những thuận lợi, khó khăn và các các giải pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cũng như việc chăm lo đời sống cho người lao động trong Công ty.
 

Ông Lê Đình Bản - Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tại Hội Nghị.
 
Hội nghị đã tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân, bầu đại biểu dự Hội nghị Hội nghị Người lao động Tổng công ty Phát điện 2; giới thiệu 01 ứng cử viên vào danh sách bầu chọn 05 thành viên vào Ban thanh tra nhân dân Tổng công ty Phát điện 2. Hội nghị đã thống nhất 100% các nội dung báo cáo tại Hội nghị và biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị.
 
Ông Vương Thành Chung - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty trình bày báo cáo tại Hội Nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Nguyễn Duy Lăng - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công Đoàn Tổng công ty Phát điện 2 nhất trí với các nội dung báo cáo, đánh giá cao những kết quả Công ty đã đạt được trong thời gian qua và giải đáp một số ý kiến thắc mắc của người lao động nêu ra tại Hội nghị.
  
Ông Nguyễn Duy Lăng - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO 2 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Ông Lê Đình Bản - Giám đốc Công ty tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty Phát điện 2 và mong muốn toàn thể CBCNV trong Công ty đoàn kết, tiếp tục nỗ lực hơn nữa để thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu chủ đề năm 2020 của EVN “Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5 năm 2016-2020”.
 
Phòng Hành chính - Lao động

Các bản tin khác

Liên kết Website