Trang chủ » Tin nội bộ

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 - Công ty Thủy điện Sông BungNgày14/01/2020 tại Đà Nẵng, Công ty Thủy điện Sông Bung tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự hội nghị có Ông Trương Hoàng Vũ - Tổng Giám đốc EVNGENCO 2 và Ông Nguyễn Đình Hải - Thành viên HĐTV EVNGENCO 2, cùng đại diện Lãnh đạo các Ban, Văn phòng EVNGENCO 2 và CBCNV Công ty Thủy điện Sông Bung.
Ông Nguyễn Sơn - Phó Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả thực hiện công 
tác năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Sơn - Phó Giám đốc Công ty cho biết: năm 2019, Công ty Thủy điện Sông Bung bước vào triển khai thực hiện nhiệm vụ được Tổng công ty Phát điện 2 giao trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức như tình hình thủy văn không thuận lợi, nhà máy thủy điện Sông Bung 2 mới đưa vào vận hành từ tháng 6/2018, nhưng với sự chỉ đạo, quan tâm và giúp đỡ hiệu quả, kịp thời của Tổng công ty Phát điện 2, các cấp chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan, toàn thể CBCNV của Công ty đã nỗ lực từng bước khắc phục các khó khăn để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Với những khó khăn như trên, năm 2019 Công ty không hoàn thành kế hoạch sản lượng điện sản xuất, mặc dầu vậy, tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ khác được Tổng công ty Phát điện 2 giao trong năm đã được Công ty hoàn thành tốt, các tổ chức đoàn thể có một năm hoạt động tích cực, hiệu quả. Hội nghị đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 của Công ty và các đơn vị đã tích cực tham gia thảo luận đóng góp các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ này. 


                      Ông Trương Hoàng Vũ - Tổng Giám đốc EVNGENCO 2 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trương Hoàng Vũ - Tổng Giám đốc EVNGENCO 2 đã biểu dương tinh thần vượt khó khăn và ghi nhận những kết quả của Công ty đã đạt được trong năm 2019. Đồng thời, yêu cầu Công ty khắc phục tồn tại, phát huy kết quả đã đạt được, chủ động tập trung các nguồn lực thực hiện hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ được giao năm 2020 và thực hiện tốt chủ đề năm 2020 của EVN “Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016-2020”.                                              

  
                                           Ông 
Lê Đình Bản - Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Cũng trong dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019 đã được Lãnh đạoTổng công ty, Lãnh đạo Công ty trao tặng Bằng khen của EVN, Giấy khen của EVNGENCO 2 và của Công ty. Đồng thời, Công ty đã phát động thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 và nhận được sự ủng hộ tích cực của toàn thể CBCNV.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:


                                                                         Quang 
cảnh Hội nghị


                                             Chương trình văn nghệ do CBCNV Công ty thực hiện


                     Ông Huỳnh Nhật Huy - Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn phát biểu tham luận tại H
ội nghị


Ông Trương Hoàng Vũ - Tổng Giám đốc EVNGENCO 2 trao Bằng khen 
EVN cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2019 


Ông Nguyễn 
Đình Hải- Thành viên Hội đồng thành viên EVNGENCO 2 trao Giấy khen EVNGENCO 2 cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2019


Ông Võ Trà Dũng - Chánh văn phòng EVNGENCO 2 trao Giấy khen 
BCHCĐ EVNGENCO 2 cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phòng trào Công đoàn năm 2019


Ông Lê Đình Bản - Giám đốc Công ty trao tặng Giấy khen Công ty cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019


Ông Nguyễn Sơn - Phó Giám đốc Công ty trao tặng Giấy khen Công ty cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019


Ông Vương Thành Chung - Phó Giám đốc, Chủ tịch công đoàn Công ty phát động thi đua năm 2020

Phòng Hành chính - Lao động

 

 


Các bản tin khác

Liên kết Website