Trang chủ » Tin nội bộ

Huấn luyện lực lượng tự vệ Công ty Thủy điện Sông Bung năm 2019Tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ để đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ có vai trò hết sức quan trọng trong việc cũng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và luôn được Công ty quan tâm thực hiện.Khóa huấn luyện Tiểu đội tự vệ Công ty Thủy điện Sông Bung diễn ra từ ngày 16/9/2019 tại Ban CHQS huyện Nam Giang, Ban tổ chức đã dành 01 ngày để huấn luyện các chiến sỹ về chính trị và pháp luật, hướng dẫn cách nhận diện những diễn biến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lực lượng vũ trang và các giải pháp phòng, chống. Toàn bộ thời gian còn lại các chiến sỹ được huấn luyện về kỹ thuật, chiến thuật quân sự, nắm vững các điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật sử dụng binh khí, tập và bắn đạn thật với súng tiểu liên AR15 vào ngày 20/9/2019. 

Với tinh thần khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng và rèn luyện tác phong kỷ luật quân đội, Tiểu đội tự vệ Công ty Thủy điện Sông Bung đã kết thúc đợt huấn luyện với kết quả hoàn thành tốt toàn đơn vị. Thông qua khóa huấn luyện, toàn bộ các chiến sỹ trong tiểu đội đã được nâng cao trình độ về kỹ thuật, chiến thuật quân sự, sẵn sàng tham gia mọi nhiệm vụ nhằm góp phần cũng cố và xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Một số hình ảnh đợt huấn luyện:


                                                     Quang cảnh buổi huấn luyện chính trị


                                                       Các chiến sỹ huấn luyện tại hiện trường

 Phòng Hành chính - Lao động

Các bản tin khác

Liên kết Website