Trang chủ » Tin ngành điện

Thông báo tuyển dụng lao động 2019 - Công ty Thuỷ điện Sông BungCông ty Thủy điện Sông Bung - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2, được thành lập theo Quyết định số 243/QĐ-GENCO2 ngày 22/4/2015 của Tổng công ty Phát điện 2.
Công ty thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động bằng hình thức thi tuyển, với các tiêu chuẩn và thông tin tuyển dụng cụ thể như sau:

Hành chính - Lao động

Các bản tin khác

Liên kết Website