Trang chủ » Tin nội bộ

Triển khai đào tạo và hướng dẫn sử dụng phần mềm BSC&KPI - Công ty Thuỷ điện Sông BungThực hiện kế hoạch theo nội dung chỉ đạo tại văn bản 1774/EVNGENCO 2-KDTTĐ ngày 25/5/2020 của Tổng công ty Phát điện 2. Từ ngày 08/6 đến ngày 10/6/2020 Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo các đơn vị và hơn 30 CBCNV thuộc Công ty Thuỷ điện Sông Bung đã tham gia lớp đào tạo "Triển khai và hướng dẫn sử dụng phần mềm BSC&KPI" do Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) thực hiện.

 
Quang cảnh lớp đào tạo
 
Khoá học diễn ra trong 03 ngày, với mục tiêu các học viên nắm bắt được tổng quan về phần mềm BCS&KPI, các nghiệp vụ về kỹ thuật để quản lý và sử dụng. Tham gia lớp tập huấn, các học viên còn được hướng dẫn thực hành các nội dung như rà soát các chỉ tiêu KPI phân bổ cho đơn vị, các bộ phận, phân bổ lại các trọng số cho viễn cảnh, mục tiêu và từng chỉ tiêu KPI, các công thức xếp loại, phân giao công việc cũng như việc đánh giá, thẩm định, xếp loại và báo cáo.
Từ kết quả của chương trình tập huấn, với nhận thức về tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc bằng KPI, các CBCNV tham gia sẽ là những nhân tố quan trọng trong việc lan tỏa mục đích, ý nghĩa của bộ chỉ tiêu đến tất cả CBCNV trong Công ty. Qua đó, mỗi người đều nhận thức được vai trò của mình trong Công ty, nâng cao tinh thần trách nhiệm, cùng chung tay xây dựng các chỉ tiêu đánh giá của cá nhân mình, góp phần hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá KPI của đơn vị. Việc triển khai khoá học này là hết sức cần thiết, kịp thời để Công ty triển khai thực hiện có hiệu quả phần mềm BCS&KPI tại đơn vị.
 
Hành chính - Lao động

Các bản tin khác

Liên kết Website