Trang chủ » Thông số vận hành Sông bung 2

Sb2 ngày 10/12/2019

Giờ

Ngày

Mực nước hồ
(m)

Mực nước hạ lưu NM
(m)

Lưu lượng về hồ
(m3/s)

Tổng lưu lượng ra
(m3/s)

Lượng mưa trạm Đầu mối
(mm)

19:00

10/12/2019

 

 225.7

 

0

0

13:00

582.68 

 225.7

9.17 

0

0

07:00

582.56

225.7

8.89

0

0

01:00

582.44

225.7

9.17

0

0

Liên kết Website