Trang chủ » Thông số vận hành Sông bung 2

Sb2 ngày 25/1/2020

 

Ngày

Mực nước hồ
(m)

Mực nước hạ lưu NM
(m)

Lưu lượng về hồ
(m3/s)

Tổng lưu lượng ra
(m3/s)

Lượng mưa trạm Đầu mối
(mm)

19:00

25/1/2020

 593.55

 225.7

 5.83  0  0

13:00

593.5

225.7

5.83

0

0

07:00

593.47

225.7

5.83

0

0

01:00

593.44

225.7

6.11

0

0

Liên kết Website