Trang chủ » Thông số vận hành Sông bung 2

Sb2 ngày 07/08/2020

 

Ngày

Mực nước hồ
(m)

Mực nước hạ lưu NM
(m)

Lưu lượng về hồ
(m3/s)

Tổng lưu lượng ra
(m3/s)

Lượng mưa trạm Đầu mối
(mm)

19:00

07/08/2020

 

 

 

 

0

13:00

 

 

 

 

0

07:00

583.56

225.7

13.61

0

0

01:00

582.34

225.7

18.06

0

0

Liên kết Website