Trang chủ » Thông số vận hành Sông bung 4

SB4 ngày 26/06/2019

Giờ

Ngày

Mực nước hồ
(m)

Mực nước hạ lưu NM
(m)

Lưu lượng về hồ
(m3/s)

Tổng lưu lượng ra
(m3/s)

Lượng mưa trạm Đầu mối
(mm)

19:00

26/06/2019

         

13:00

         

07:00

208.62

97.7

0

0

0

01:00

208.62

97.7

0

0

0

Liên kết Website