Trang chủ » Thông số vận hành Sông bung 4

SB4 ngày 10/12/2019

 

Ngày

Mực nước hồ
(m)

Mực nước hạ lưu NM
(m)

Lưu lượng về hồ
(m3/s)

Tổng lưu lượng ra
(m3/s)

Lượng mưa trạm Đầu mối
(mm)

19:00

10/12/2019

         

13:00

 215.73  97.7  0  0  0

07:00

 215.71

 97.7  40.2  0  0

01:00

 215.68

 97.7  0  0  0
Liên kết Website