Trang chủ » Ứng xử doanh nghiệp

Quy tắc ứng xử Công ty Thủy điện Sông Bung

QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA

của Cán bộ công nhân viên làm việc trongCông ty thủy điện Sông Bung

(Ban hành kèm theo Quyết định số 84a/QĐ-SB ngày 03/6/2016)

Điều 1. Quy định chung

Quy tắc này áp dụng cho tất cả Cán bộ công nhân viên (viết tắt là CBCNV) làm việc trong Công ty thuỷ điện Sông Bung theo các hình thức và các loại hợp đồng lao động, kể cả người lao động trong thời gian thử việc, học nghề tại đơn vị.

Điều 2. Thời gian làm việc

1. CBCNV làm việc tại các Phòng, Tổ nghiệp vụ và các bộ phận phục vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại khối quản lý của đơn vị làm việc theo giờ hành chính, thời gian làm việc như sau:

- Buổi sáng:   7h30 – 11h30

- Buổi chiều:    13h – 17h

2. CBCNV làm việc tại công trường, các tổ sản xuất, phân xưởng vận hành của các nhà máy, bộ phận bảo vệ làm việc theo chế độ ca và tùy theo yêu cầu công tác cụ thể mà người phụ trách đơn vị bố trí sắp xếp ca làm việc cho hợp lý, nhưng phải đảm bảo 40 giờ làm việc trong một tuần.

Điều 3. Trang phục trong giờ làm việc tại trụ sở cơ quan

  1. Thực hiện theo quy định của Công ty theo thông báo số 10/TB-SB ngày 12/8/2016.

2. Đối với Giám sát kỹ thuật các công trình, hạng mục do Công ty quản lý;  Quản lý vận hành nhà máy điện: phải mặc bảo hộ lao động trong khi làm việc.

Điều 4: Văn hóa ứng xử:

4.1. Ứng xử nội bộ

4.1.1 Đối với từng cán bộ công nhân viên (CBCNV):

a)   Mọi hành động, lời nói và văn bản phải được thực hiện theo nguyên tắc trước tiên tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, của EVN, GENCO2 và của đơn vị, đề cao trách nhiệm cá nhân, không trốn tránh, đối phó, quanh co hay đùn đẩy trách nhiệm cho người khác..

b) Toàn tâm toàn ý cho công việc, thực hiện hết trách nhiệm được giao, đảm bảo hoàn thành công việc một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Luôn hợp tác, chia sẻ kiến thức, thông tin để giải quyết công việc đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất, vì lợi ích chung của đơn vị và đối tác

c)     Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để nắm bắt trí thức và sử dụng công nghệ mới. Thường xuyên nghiên cứu, tìm hiểu, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

d)     Khi giải quyết công việc qua mọi hình thức (trực tiếp, điện thoại, văn bản, thư điện tử) phải thể hiện thái độ giao tiếp chuyên nghiệp, khiêm nhường, lịch sự.

e)    Giữ gìn, bảo vệ uy tín của đơn vị. Thẳng thắn và chân thành đấu tranh với mọi thói hư tật xấu trong đơn vị.

  1. Thực hiện lối sống văn minh nơi công sở. Không đi muộn, về sớm, tự ý bỏ vị trí công tác trong giờ làm việc. Giữ gìn cảnh quan môi trường, đảm bảo nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ. Không uống rượu, bia trong giờ làm việc, buổi trưa. Hút thuốc lá đúng nơi quy định.

4.1.2 Lãnh đạo với CBCNV:

a)     Lãnh đạo Công tyluôn tôn trọng,  tạo điều kiện cho mỗi cá nhân phát triển và có cơ hội thăng tiến. Tuyển chọn, bổ nhiệm một cách công tâm, khách quan, dùng người đúng việc, đúng vị trí.

b)     Trong điều hành, xử lý công việc: Lãnh đạo giao việc cụ thể cho từng nhân viên mình quản lý. Yêu cầu họ phải thông thạo về chuyên môn, trung thực, tận tâm, có trách nhiệm cao với công việc để đề xuất, tham mưu Lãnh đạo cách giải quyết hiệu quả nhất.

c)     Lãnh đạo phải tạo điều kiện để cấp dưới trình bày ý tưởng của mình, tạo môi trường thoải mái, thuận lợi để tranh luận, tôn trọng các ý kiến cá nhân và chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.

d)        Khi góp ý, đánh giá thi đua, khen thưởng và kỷ luật nhân viên mình quản lý, Lãnh đạo đơn vị phải công tâm, trung thực, công bằng, khuyến khích,  không có thái độ và hành vi trù dập nhân viên.

e)       Tích cực, chủ động chăm lo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, tăng thu nhập cho CBCNV.

f)        Giáo dục CBCNV biết tôn trọng, giữ gìn và phát huy truyền thống của Dân tộc và Ngành điện.

4.1.3 CBCNV với Lãnh đạo

a)   Giữ thái độ nghiêm túc, lịch sự, tôn trọng khi giao tiếp với Lãnh đạo.

b)  Chấp hành nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện mọi nhiệm vụ được phân công. Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

c)   Trung thực, thắng thắn, thiện chí trong mọi báo cáo, đề xuất với Lãnh đạo.

d.  Tôn trọng ý kiến của Lãnh đạo. Giữ gìn và bảo vệ uy tín, danh dự của Lãnh đạo. Có quyền tranh luận, thảo luận đưa ra các ý tưởng để thực hiện tốt công việc nhưng một khi quyết định đã được cấp trên đưa ra thì phải tuyệt đối tuân thủ.

4.1.4 CBCNV với CBCNV

a)  Chân thành và hợp tác khi giải quyết công việc để cùng nhau xây dựng môi trường làm việc đoàn kết và thân thiện.

b)  Luôn tôn trọng, bảo vệ uy tín, danh dự của đồng nghiệp. Biết lắng nghe ý kiến góp ý của đồng nghiệp. Chân thành và thẳng thắn khi góp ý cho đồng nghiệp.

c)   Khi được giao cùng giải quyết một công việc phải chủ động phối hợp để cùng hoàn thành tốt công việc được giao. Khi bất đồng quan điểm cần phải báo cáo với lãnh đạo quản lý trực tiếp (hoặc lãnh đạo 2 bên liên quan khi khác phòng/phân xưởng) để quyết định giải quyết công việc đó theo hướng nào? Không đùn đẩy công việc và né tránh trách nhiệm. Không ghen ghét, đố kỵ và lôi kéo bè phái gây mất đoàn kết nội bộ

d)  Đối với đồng nghiệp cùng phòng/phân xưởng:

-       Thường xuyên trao đổi công việc để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao hiểu biết lĩnh vực mình không phụ trách;

-       Phải chủ động phối hợp, hỗ trợ đồng nghiệp để cùng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

-       Không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm của mình cho đồng nghiệp. Không ghen ghét, đố kỵ, lôi kéo bè cánh, phe nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ.

e)   Đối với đồng nghiệp khác phòng/phân xưởng:

-       Sẵn sàng, nhanh chóng phối hợp công việc một cách hiệu quả nhất;

-   Không có thái độ gây khó khăn, cản trở, thiếu hợp tác khi giải quyết và phối hợp công việc. Khi phát hiện đồng nghiệp khác có hành động thiếu hợp tác trong giải quyết công việc phải kịp thời báo cáo Lãnh đạo của các bên liên quan.

4.1.5 Ứng xử với công việc:

a. Trong điều hành và thực thi công việc:

- Tất cả CBCNV phải tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của đơn vị, GENCO2 và EVN.

-  Có ý thức trách nhiệm trong công tác, thường xuyên học tập nâng cao trình độ, chủ động, sáng tạo nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảm bảo xử lý công việc trong thời gian nhanh nhất và hiệu quả nhất.

-  Chấp hành sự điều động, phân công công tác của Lãnh đạo. Không được trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc.

-  Khi thực thi nhiệm vụ, giải quyết công việc, phải phối hợp với cá nhân, bộ phận liên quan khác để hoàn thành công việc có hiệu quả, không được cố tình kéo dài thời gian hoặc từ chối sự phối hợp của những Cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan.

- Luôn có thái độ cầu thị, thẳng thắn, chân thành tham gia đóng góp trong công việc.

b. Trong sử dụng và bảo quản tài sản:

-  Mọi CBCNV phải có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn và sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm tránh lãng phí các tài sản, phương tiện chung tại phòng làm việc.

-  Đối với các tài sản giao riêng cho từng cá nhân phải được sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí. Không sử dụng các tài sản đó vào mục đích cá nhân. Không tự ý mang tài sản ra khỏi phòng nếu chưa được phép của lãnh đạo quản lý.

-  Hết giờ làm việc, CBCNV phải tắt hết các thiết bị điện, khóa chốt các cửa trước khi ra về.

 

c. Trong bảo mật thông tin

-  Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định bảo mật thông tin của đơn vị.

-  Không sao chụp, gửi các hồ sơ, tài liệu nội bộ, tiết lộ thông tin của đơn vị ra bên ngoài dưới bất cứ hình thức nào nếu trái quy định về bảo mật thông tin và chưa được sự cho phép của người có thẩm quyền.

d. Khi đi công tác:

- Căn cứ chương trình, nội dung công tác, Đơn vị cử CBCNV trực tiếp theo dõi, nắm vững và thông hiểu lĩnh vực chuyên môn đó tham gia để giải quyết công việc một cách hiệu quả nhất.

-  Khi đi công tác tại nước ngoài, CBCNV phải tuân thủ các nội dung sau:

+ Nghiên cứu, chuẩn bị kỹ tài liệu liên quan; nắm vững và tuân thủ chương trình làm việc, lịch trình đi lại;

+ Tuân thủ luật pháp, tôn trọng lễ nghi, phong tục tập quán của nước bạn, nghi thức ngoại giao, luôn có những ứng xử phù hợp cả trong làm việc và giao tiếp;

+ Thực hiện đúng chức trách, bổn phận, không đưa ra các lời hứa, cam kết vượt quá thẩm quyền quy định;

+ Tận dụng các cơ hội để học hỏi, thu thập tài liệu, khai thác và tìm hiểu thông tin có ích cho đơn vị;

+ Giữ gìn, bảo vệ và đề cao các giá trị văn hóa dân tộc, uy tín của đơn vị.

e. Đối với cảnh quan môi trường

- Tuân thủ và chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc luật và các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Tích cực tham gia và hưởng ứng các chương trình xã hội về bảo vệ môi trường và thân thiện với môi trường.

- Bố trí khuôn viên trụ sở Cơ quan trang trọng, xanh, sạch và đẹp. Phòng làm việc của cơ quan phải được bày trí khoa học, có thẩm mỹ. Nơi làm việc phải đảm bảo giữ gìn vệ sinh chung, luôn sạch sẽ và thoáng mát.

4.2. Ứng xử với bên ngoài

4.2.1            Đối với khách hàng, đối tác

a. Đối với khách hàng

-  Khi giao tiếp với khách hàng, CBCNV phải có thái độ lịch sự, nhiệt tình, thân thiện. Thực hiện đúng cam kết với khách hàng theo thỏa thuận trong hợp đồng. Giữ chữ Tín và đảm bảo sự chuyên nghiệp trong mọi giao dịch với khách hàng.

-  Khi nhận được các ý kiến phản ánh trực tiếp của khách hàng, mỗi CBCNV của đơn vị phải có trách nhiệm nhiệt tình giải thích và hướng dẫn khách hàng chu đáo, đáp ứng yêu cầu của họ.

b. Đối với đối tác trong nước

-  Xây dựng mối quan hệ với đối tác trên nguyên tắc hợp tác bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, hướng đến sự hợp tác bền vững và cùng phát triển.

- Mọi giao dịch, ký kết hợp tác được thực hiện trên tinh thần tuân thủ pháp luật và tôn trọng quyền lợi của hai bên. Thái độ giao tiếp lịch sự, thân thiện, đúng mực, nỗ lực hoàn thành giao dịch một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

- Trường hợp xảy ra vướng mắc, xung đột lợi ích (nếu có), cần giải quyết trên nguyên tắc công bằng, thiện chí, hợp tác, tôn trọng lợi ích của hai bên. Không cho phép các hành vi ép buộc, níu kéo, lợi dụng nhằm mục đích trục lợi cá nhân.

c. Đối với đối tác nước ngoài

- Tuân thủ pháp luật của nhà nước, nội quy, quy định của đơn vị về quan hệ, tiếp xúc và hợp tác với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

- Xây dựng mối quan hệ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài trên nguyên tắc bình đẳng, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau.

- Tôn trọng pháp luật quốc tế, luật pháp nước bạn và luật pháp Việt Nam trong mọi giao dịch. Chỉ những người có thẩm quyền mới được tham gia giao dịch và ký kết hợp đồng kinh tế với tổ chức nước ngoài.

4.2.2  Đối với truyền thông

a)  Chỉ người có thẩm quyền hoặc người được người có thẩm quyền ủy quyền mới được phép cung cấp thông tin và phát ngôn cho truyền thông về các vấn đề liên quan đến đơn vị.

b)  Mọi thông tin cung cấp cho các phương tiện truyền thông phải đảm bảo trung thực, kịp thời, đúng quy định của pháp luật, EVN, EVNGENCO 2 và của đơn vị. Nội dung truyền thông phải công khai, minh bạch, dễ hiểu tạo được sự đồng cảm của công luận và vì lợi ích của đơn vị.

4.2.3 Ứng xử trong gia đình
          a)  Luôn kính trên, nhường dưới, hiếu thảo với ông bà, bố mẹ. Nuôi dạy con cái thành con ngoan, trò giỏi thành những người tốt và có ích cho xã hội. Cuộc sống gia đình luôn đầm ấm, hạnh phúc, xây dựng gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.
          b)  Hướng dẫn, vận động người thân trong gia đình, bè bạn gương mẫu chấp hành đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, thực hiện tiết kiệm và chống lãng phí trong sinh hoạt gia đình. Nhất là vận động gia đình, bè bạn, bà con lối xóm cùng thực hiện cuộc vận động Gia đình tiết kiệm điện và chương trình giờ trái đất hàng năm.
          c)  Không để người thân, bè bạn lợi dụng vị trí công tác của mình để trục lợi cá nhân và làm những việc trái pháp luật.

4.2.4. Ứng xử nơi cư trú
          a) Gương mẫu thực hiện đúng chủ trương, chính sách Pháp luật của Nhà nước và các quy định của Chính quyền địa phương nơi cư trú.
          b) Cư xử văn hóa, đúng mực, không phân biệt giàu nghèo, kỳ thị với mọi người chung quanh. Tương thân tương ái, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, khó khăn.
          c) Cầu thị, tiếp thu các ý kiến đóng góp của chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương nơi cư trú.
          d) Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhất là các phong trào, các cuộc vận động quyên góp, từ thiện tại nơi cư trú.
          e) Kiên quyết bài trừ các thói hư, tật xấu, các hủ tục lạc hậu địa phương, các hành vi trái với pháp luật.
          f) Không lợi dụng các việc riêng tư cá nhân để vụ lợi cho bản thân và gia đình.

4.2.5. Ứng xử nơi công cộng
          a) Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, quy tắc sinh hoạt nơi công cộng. Tự giác tham gia giữ gìn an ninh trật tự xã hội, tích cực đấu tranh với những hành vi trái pháp luật, trái với đạo lý và thuần phong mỹ tục người Việt Nam.
          b) Kịp thời thông báo cho cơ quan và các đơn vị có thẩm quyền về các thông tin và hành vi vi phạm pháp luật.
          c) Ứng xử văn minh lịch sự đúng với thuần phong mỹ tục trong giao tiếp. Chia sẻ, giúp đỡ người già, người tàn tật, người bị hoạn nạn.
          d) Không phô trương để tạo thanh thế cá nhân khi tham gia các hoạt động xã hội.

4.2.6. Ứng xử khi giải quyết bất đồng trong nội bộ
          a) Thẳng thắn trao đổi, giải quyết bằng tinh thần cầu thị, tính xây dựng giúp nhau cùng tiến bộ, đặt lợi ích công việc lên trên hết. Trong trường hợp bất đồng trở thành mâu thuẫn nội bộ thì cán bộ quản lý trực tiếp hoặc người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm giải quyết thấu tình đạt lý để không ảnh hưởng đến công việc chung và đoàn kết nội bộ.
          b) Không lợi dụng mâu thuẫn cá nhân và những việc bất đồng để lôi bè kéo phái, lập đồng minh gây mất đoàn kết nội bộ.

4.2.7. Các hành vi bị nghiêm cấm
          a) Tuyệt đối không được lợi dụng danh tiếng của Công ty hoặc của EVNGENCO2 để giải quyết công việc cá nhân.

b) Không trù dập hay có những hành vi chia rẽ, phân loại đối với những người đã có những chính kiến không cùng quan điểm.

c) Không tham gia cộng tác với các tổ chức hay cá nhân bên ngoài có mâu thuẫn, xung đột lợi ích với Công ty.

d) Không được uống rượu, bia, dùng các chất kích thích hoặc làm các việc riêng gây mất trật tự, thiếu mỹ quan trong giờ làm việc."

Điều 7. Điều khoản thi hành

Bộ quy tắc ứng xử này đã được Ban Lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên Công ty thống nhất. Đề nghị tất cả CBCNV trong đơn vị nghiêm chỉnh và tự giác chấp hành Bộ quy tắc ứng xử này.

Ngoài những quy tắc được nêu trên đây, CBCNV của Đơn vị cần tuân thủ theo Quy tắc ứng xử văn hóa của GENCO2 nhằm hướng các hành vi giao tiếp và ứng xử của CN,VC đến những chuẩn mực ứng xử tốt đẹp, văn minh, lịch sự, sáng tạo, công bằng, tạo điều kiện cho từng cá nhân trong tập thể phát huy hết khả năng của mình để cống hiến cho sự phát triển bền vững của đơn vị.

                                                             

 

Liên kết Website