Trang chủ » Tin chuyển đổi số

Công Ty Thủy Điện Sông Bung Trong Hành Trình Chuyển Đổi Số

Ngày đăng: 29-08-2023
Lượt xem: 176


Các hoạt động chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Thủy điện Sông Bung. Trong đó, chuyển đổi số về lĩnh vực kỹ thuật và sản xuất có nhiều chuyển biến tích cực.Một trong số những nội dung nổi bật trong đó là hoàn thiện công tác thực hiện Dự án đầu tư thay mới hệ thống điều khiển nhà máy (DCS) Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 (NMTĐ Sông Bung 2) hiện đã đã hoàn thiện toàn bộ máy tính trung tâm và gatewate trong năm 2022. Hệ thống DCS mới là dòng sản phẩm mới nhất của hãng ABB với công nghệ hiện đại, có nhiều tính năng ưu việt, đã mang lại nhiều thuận lợi cho người vận hành, cũng như công tác bảo trì, đặc biệt là việc hỗ trợ phân tích tìm nguyên nhân sự cố, hư hỏng thiết bị, giúp rút ngắn thời gian xử lý sự cố. Bên cạnh đó, hệ thống mới đã tích hợp hoàn thiện và đồng bộ dữ liệu giám sát, điều khiển cho toàn bộ thiết bị trong toàn nhà máy. Ngoài ra, Công ty cũng đang xây dựng phương án để thay thế toàn bộ hệ thống DCS tại NMTĐ Sông Bung 4 (đã đưa vào vận hành từ năm 2014) để đảm bảo nâng cao độ tin cậy trong công tác vận hành và phục vụ cho nhu cầu Chuyển đổi số về sau khi muốn nâng cấp, ứng dụng các công nghệ tích hợp vận hành mới hiện hành.

Trong năm 2023, Công ty đang thực hiện hoàn thiện các thủ tục nhằm triển khai thay thế hệ thống giám sát chạm đất một chiều đã lỗi thời, trang bị mới hệ thống giám sát và chẩn đoán phóng điện cục bộ cho máy phát, máy biến áp của NMTĐ Sông Bung 2 và Sông Bung 4 nhằm mục đích ứng dụng các công nghệ hiện tại, tiên tiến vào công tác giám sát vận hành và chẩn đoán sớm sự cố, nâng cao độ tin cậy trong công tác vận hành của các Nhà máy.

 
Phòng Điều khiển trung tâm NMTĐ Sông Bung 2
Công ty tiếp tục áp dụng hiệu quả công tác quản lý và khai thác dữ liệu liên quan đến sản xuất thông qua phần mềm PMIS, trong đó có việc khai thác thông tin về đặc tính kỹ thuật, thông số vận hành của thiết bị, thông tin về an toàn khi thực hiện công tác trên thiết bị. Công ty cũng đã đưa vào áp dụng phần mềm nhật ký điện tử trên PMIS được trang bị để số hóa quy trình nghiệm vụ trong công tác quản lý vận hành sản xuất điện, thực hiện ghi chép nhật ký trên môi trường số.
 
Giao diện PMIS phục vụ công tác giám sát, điều hành hoạt động QLKT

Bên cạnh đó, Công ty sử dụng phần mềm truy xuất dữ liêụ thủy văn trên PMIS để đồng bộ dữ liệu hoàn toàn tự động báo cáo về các trang các thông tin của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, Hệ thống thu thập số liệu quan trắc và vận hành hồ chứa thủy điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ... trong mùa mưa bão, đảm bảo rút ngắn thời gian nhập dữ liệu cho nhân viên vận hành các Nhà máy.

Từ năm 2022, Công ty Thủy điện Sông Bung vẫn tiếp tục duy trì triển khai đồng bộ cùng Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) sử dụng ứng dụng giám sát vận hành thông qua ứng dụng Dashboard để có thể khai thác thông tin hiệu quả thông tinh nhanh qua máy tính. Ứng dụng này đã tích hợp được những thông tin cần thiết trong quá trình sản xuất và vận hành hồ chứa, qua đó có thể xem được trực tuyến các thông tin, phục vụ cho công tác quản lý vận hành sản xuất điện.

 
Giao diện Dashboard phục vụ công tác theo dõi báo cáo sản xuất điện

Thời gian tới, công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực kỹ thuật và sản xuất trong Công ty sẽ được tiếp tục thực hiện theo kế hoạch, lộ trình, đề án đã được EVNGENCO2 xây dựng; đặc biệt là việc khai thác hiệu quả những sản phẩm chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất đã được triển khai thành công trong thời gian qua sẽ mang lại lợi ích to lớn trong công cuộc chuyển đổi số tại Công ty Thủy điện Sông Bung cũng như trong EVNGENCO2.

 Phòng Kỹ thuật An toàn, Công ty Thủy điện Sông Bung
Tin bài có liên quan: 
Báo Công Thương:  
Công ty Thủy điện Sông Bung: Chuyển đổi số mạnh mẽ;

Bán Quảng nam: Công ty Thủy điện Sông Bung ứng dụng chuyển đổi số hiệu quả.

 

Các bản tin khác

Liên kết Website

Tắt [X]