Trang chủ » Tin tức - Sự kiện

Thông báo về việc gia hạn thời gian tuyển dụng lao động Công ty Thủy điện Sông Bung - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP

Ngày đăng: 05-01-2024
Lượt xem: 175


Công ty Thủy điện Sông Bung - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2, được thành lập theo Quyết định số 243/QĐ-GENCO2 ngày 22/4/2015 của Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP. Tiếp theo văn bản số 1459/TB-TĐSB ngày 15/11/2023, Công ty thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng lao động cụ thể như sau:

 


Các bản tin khác

Liên kết Website

Tắt [X]