Trang chủ » Tin tức - Sự kiện

Công ty Thủy điện Sông Bung thực hiện đánh giá, tái cấp Giấy chứng nhận và đánh giá giám sát hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO 27001-2013

Ngày đăng: 28-02-2022
Lượt xem: 105


Thông tin là một tài sản giá trị có thể tạo nên sự thành công hoặc thất bại của một doanh nghiệp. Thông tin tồn tại và được lưu trữ dưới nhiều hình thức khác nhau, nên cần phải có các biện pháp bảo vệ phù hợp để hạn chế rủi ro. Nhằm tiếp tục thiết lập sự kiểm soát, quản lý thông tin, giảm thiểu các rủi ro, đáp ứng với các quy định hiện hành và các yêu cầu phát triển ngày càng cao của Khoa học công nghệ, trong tháng 02/2022 Công ty Thủy điện Sông Bung đã phối hợp với Viện tiêu chuẩn Anh Quốc (BSI - Tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ) thực hiện chương trình đánh giá nhằm tái cấp Giấy chứng nhận ISO 27001-2013 tại đơn vị sau 3 năm áp dụng tiêu chuẩn. 
Phòng điều khiển trung tâm NMTĐ Sông Bung 4 áp dụng các tiêu chuẩn ISO 27001-2013, ISO 9001-2015 và 5S trong vận hành sản xuất điện

Chương trình đánh giá chứng nhận An toàn thông tin có sự tham gia của Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo các Phòng, Phân xưởng, các cán bộ công nhân viên và đơn vị BSI. Kế hoạch thực hiện chương trình tái cấp chứng chỉ tại Công ty gồm các giai đoạn: Tổ chức đánh giá, góp ý của chuyên gia BSI; phát hiện các điểm không phù hợp; đơn vị khắc phục các điểm không phù hợp; chuyên gia kiểm tra, đánh giá nội dung đơn vị đã khắc phục; Tổ chức đánh giá BSI xác nhận và tái cấp chứng chỉ an toàn thông tin cho đơn vị. Hiện nay, đơn vị đã hoàn thiện khắc phục các điểm không phù hợp nhẹ được các chuyên gia BSI phát hiện trong đợt đánh giá, thời gian dự kiến hoàn thành việc cấp chứng chỉ an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001-2013 trong tháng 03/2022.

Việc áp dụng ISO 27001-2013 với những quy định, yêu cầu đối với hệ thống quản lý an ninh thông tin, bao gồm: mô hình thiết lập, áp dụng vận hành, giám sát, xem xét, duy trì, cải tiến hệ thống... nhằm giảm thiểu những rủi ro mất an toàn trong môi trường số, dự phòng các sự cố an ninh mạng và nâng cao một bước mức độ an toàn của hệ thống thông tin tại Công ty. Cùng với việc triển khai áp dụng 5S và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 sẽ tạo ra môi trường thuận lợi cho việc áp dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số mạnh mẽ trong quản trị doanh nghiệp và sản xuất kinh doanh tại Công ty. Công tác quản trị, sản xuất tổ chức chuyên nghiệp hơn, được cải tiến liên tục, môi trường làm việc "Sạch đẹp - Khoa học - An toàn" và an toàn thông tin đã nâng cao hiệu suất làm việc của người lao động, tối ưu hóa chi phí và góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Tổng công ty Phát điện 2 giao tại đơn vị trong những năm gần đây.

 Phòng Hành chính - Lao động - Công ty Thủy điện Sông Bung

Các tin, bài liên quan:
https://evngenco2.vn/vi/news/tin-tuc/cong-ty-thuy-dien-song-bung-thuc-hien-danh-gia-tai-cap-giay-chung-nhan-1430.html
https://baoquangnam.vn/kinh-te/danh-gia-tai-cap-chung-chi-an-toan-thong-tin-tai-cong-ty-thuy-dien-song-bung-124077.html 

Các bản tin khác

Liên kết Website

Tắt [X]