Trang chủ » Tin tức - Sự kiện

Đẩy mạnh công tác cung ứng điện, tiết kiệm điện năm 2024

Ngày đăng: 14-05-2024
Lượt xem: 58


Công tác cung ứng điện năm 2024 đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức, nguy cơ thiếu điện cục bộ là hiện hữu. Do đó, nhiệm vụ cung ứng điện an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ cấp thiết và được Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành, EVN đã có nhiều văn bản chỉ đạo, quán triệt về nội dung này. Nhận thức sâu sắc về các khó khăn nêu trên, từ đầu năm, Công ty Thủy điện Sông Bung đã tổ chức thực hiện nhiều giải pháp về vận hành phát điện và tiết kiệm điện, qua đó góp phần vào nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện các tháng đầu năm 2024, và chuẩn bị sẵn sàng phát điện cho các tháng đỉnh điểm nắng nóng sắp tới.Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả, thắng lợi nhiệm vụ cung ứng điện và tiết kiệm điện năm 2024, Công ty đã thành lập Ban Chỉ đạo cung ứng điện, tiết kiệm điện, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên, nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nữa các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về cung ứng điện, tiết kiệm điện, qua đó đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Một số giải pháp đồng bộ đã được thực hiện như:

Công ty chủ động làm việc với địa phương về nhu cầu sử dụng nước, bám sát tình hình thủy văn và các yêu cầu của Quy trình vận hành liên hồ chứa 1865 để có kế hoạch phát điện thận trọng, linh hoạt nhằm sử dụng nguồn nước trong hồ tiết kiệm, hiệu quả, hài hòa giữa mục tiêu phát điện và cung cấp nước hạ du.

 
Các yêu cầu về khoảng mực nước và lưu lượng cấp nước hạ du của hồ Sông Bung 4

Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, học tập nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, đặc biệt cuộc cách mạng 4.0 để đưa ra các giải pháp kỹ thuật, sáng kiến kỹ thuật để triển khai thực hiện góp phần vận hành các tổ máy an toàn, ổn định và tin cậy. Tăng cường kiểm tra, giám sát định kỳ/đột xuất về công tác an toàn, PCCC, môi trường. Theo dõi, giám sát chặt chẽ các hệ thống thiết bị tại nhà máy, có kế hoạch xử lý kịp thời các khiếm khuyết, bất thường của hệ thống thiết bị.

 
Nhân viên vận hành kiểm tra thiết bị tại NMTĐ Sông Bung 2

Thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng, xử lý các khiếm khuyết thiết bị, công tác an toàn hồ đập, đảm bảo nhiệm vụ phát điện, sử dụng tiết kiệm điện tại NMTĐ Sông Bung 2 và Sông Bung 4. Tại các Nhà máy, Khu Nhà nghỉ ca, Văn phòng làm việc tận dụng ánh sáng tự nhiên, sử dụng điều hòa với nhiệt độ phù hợp, tắt thiết bị điện khi không sử dụng. Nâng cao nhận thức của CBCNV thông qua tuyên truyền, đào tạo trực tiếp, đào tạo elearning, tham gia các cuộc thi tìm hiểu kiến thức về tiết kiệm điện và các nhóm giải pháp khác….

Nguyễn Văn Liêm – KTAT- TĐSB

Các bản tin khác

Liên kết Website

Tắt [X]