Trang chủ » Tin chuyển đổi số

Hiện đại hóa hệ thống điều khiển nhà máy (DCS) Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 và Sông Bung 4

Ngày đăng: 16-04-2024
Lượt xem: 1733


Bắt đầu từ năm 2021, mục tiêu của chuyển đổi số mà Công ty  đặt ra hướng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, quy trình nghiệp vụ được số hóa, các hoạt động chưa tự động thành tự động và áp dụng các cải tiến, sáng kiến, công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; chất lượng dịch vụ; năng suất lao động; năng lực quản trị để đồng hành cùng  EVN, EVNGENCO2 hoàn thành cơ bản Chuyển đổi số trong năm 2023 và trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025.Một trong số những nội dung nổi bật trong đó là hoàn thiện công tác thực hiện "Dự án đầu tư thay mới hệ thống điều khiển nhà máy (DCS) nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 hiện đã đã hoàn thiện toàn bộ máy tính trung tâm và gatewate trong năm 2022. Hệ thống DCS mới là dòng sản phẩm mới nhất của hãng ABB với công nghệ hiện đại, có nhiều tính năng ưu việt, đã mang lại nhiều thuận lợi cho người vận hành, cũng như công tác bảo trì. Ngoài ra, công ty cũng đã hoàn thiện xây dựng phương án để thay thế trong năm 2024 toàn bộ hệ thống DCS tại Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4 (đã đưa vào vận hành từ năm 2014) để đảm bảo nâng cao độ tin cậy trong công tác vận hành và phục vụ cho nhu cầu Chuyển đổi số về sau khi muốn nâng cấp, ứng dụng các công nghệ tích hợp vận hành mới hiện hành.

 
Phòng điều khiển trung tâmnhà máy Thủy điện Sông Bung 2

Năm 2023-2024 đánh dấu một mốc mới về hoạt động chuyển đổi số trong Công ty Thủy điện Sông Bung, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2022 đã cơ bản hoàn thành, cho thấy sự quyết tâm mạnh mẽ, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo, các Tổ công tác và sự tham gia hưởng ứng của CBCNV trong Công ty.

Trong năm 2024, Công ty sẽ thực hiện các triển khai thay thế hệ thống camera giám sát NMTĐ Sông Bung 4, thay thế giám sát chạm đất một chiều đã lỗi thời, trang bị mới hệ thống giám sát và chẩn đoán phóng điện cục bộ cho máy phát, máy biến áp của NMTĐ Sông Bung 2 và Sông Bung 4, thay thế hệ thống DCS NMTĐ Sông Bung 4 nhằm mục đích ứng dụng các công nghệ hiện tại, tiên tiến vào công tác giám sát vận hành và chẩn đoán sớm sự cố, nâng cao độ tin cậy trong công tác vận hành của các Nhà máy.

Trong hoạt động quản lý kỹ thuật trên nền tảng PMIS, Công ty tiếp tục áp dụng hiệu quả công tác quản lý và khai thác dữ liệu liên quan đến sản xuất, Công ty cũng đã đưa vào áp dụng phần mềm nhật ký điện tử trên PMIS từ đầu năm 2023, thực hiện ghi chép nhật ký trên môi trường số. Bắt đầu từ quý II/2024, Công ty cũng đã bắt đầu đưa vào sử dụng chức năng phiếu lĩnh vật tư online trên PMIS để áp dụng thay thế hoàn toàn bản cứng.

 
Giao diện chức năng phiếu lĩnh vật tư trên PMIS

Trong năm 2024, công ty sẽ tiếp tục nỗ lực vận hành an toàn, ổn định, tin cậy các hệ thống thiết bị của NMTĐ Sông Bung 2, Sông Bung 4 và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt trong quá trình hoạt động. Ngoài ra đơn vị tiếp tục đẩy mạnh lộ trình ứng dụng khoa học công nghệ trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; tích hợp công nghệ kỹ thuật số và mô hình quản trị phù hợp với quá trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí

Thời gian tới, công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực kỹ thuật và sản xuất trong Công ty sẽ được tiếp tục thực hiện theo kế hoạch, lộ trình, đề án đã được EVNGENCO2 xây dựng; đặc biệt là việc khai thác hiệu quả những sản phẩm chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất đã được triển khai thành công trong thời gian qua sẽ mang lại lợi ích to lớn trong công cuộc chuyển đổi số tại Công ty Thủy điện Sông Bung cũng như trong EVNGENCO2.

 Hoàng Long - Phòng Kỹ thuật-An toàn - TĐSB

Các bản tin khác

Liên kết Website

Tắt [X]