Trang chủ » Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch sản xuất điện năm 2021: Công ty Thủy điện Sông Bung về đích sớm!

Ngày đăng: 18-11-2021
Lượt xem: 112


Kết thúc ngày 13/11/2021, Công ty Thủy điện Sông Bung đã sản xuất điện đạt 809,14 triệu kWh, hoàn thành sớm 48 ngày so với kế hoạch sản lượng điện năm 2021 do Tổng công ty Phát điện 2 giao là 807 triệu kWh.Công ty Thủy điện Sông Bung là đơn vị trực tiếp quản lý và điều hành 02 Nhà máy Thủy điện tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam: Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4 đã đưa vào vận hành tháng 9/2014, có công suất lắp máy 156 MW và Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 đã phát điện thành công tháng 6/2018, có công suất lắp máy 100 MW.

 
Phòng ĐKTT tại Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2

Đến ngày 13/11/2021, Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4 đạt 118,9% kế hoạch sản lượng điện sản xuất năm 2021 và Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 đạt 83,1% kế hoạch. Năm 2021, Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4 đánh dấu cột mốc 7 năm phát điện thương mại lên lưới điện quốc gia với lượng điện năng đã sản xuất trên 2,8 tỉ kWh và ngày 13/11/2021 sản lượng điện phát cũng đạt sản lượng trung bình nhiều năm theo thiết kế.

Ông Lê Đình Bản - Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Bung rất vui mừng trước những kết quả tích cực của Công ty trong hơn 10 tháng qua, Ông chia sẻ: “Thành quả này là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng công ty Phát điện 2 và các cơ quan hữu quan, kết tinh với nỗ lực vượt bậc của toàn thể CBCNV trong Công ty đặc biệt là lực lượng kỹ thuật, bảo trì, vận hành đảm bảo mục tiêu kép vừa an toàn sản xuất vừa an toàn phòng chống dịch COVID-19. Thay mặt Lãnh đạo công ty tôi xin trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt biểu dương thành tích của cán bộ quản lý và người lao động trong Công ty”. Tuy nhiên, Ông cũng nhấn mạnh đến những thách thức trong việc đảm bảo sản xuất, cũng như hoàn thành toàn diện kế hoạch SXKD-ĐTXD-Tài chính do EVNGENCO2 giao trong năm 2021 do dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trở lại trong thời gian này, ông Lê Đình Bản nhấn mạnh một số công tác cần quan tâm từ nay đến cuối năm: (1) Đảm bảo cấp nước hạ du theo Quy trình vận hành liên hồ 1865;  (2) Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, bảo trì, vận hành an toàn-ổn định-tin cậy-hiệu quả đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật do EVNGENCO2 giao; (3) Hoàn thành các công trình SCL phần xây dựng, thiết bị,… và ĐTXD năm 2021; (4) Đảm bảo cuối năm 2021 tích nước đến MNDBT cả 02 hồ Sông Bung 2 và Sông Bung 4.

 
Phòng ĐKTT tại Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4

Với tình hình sản xuất như hiện nay, dự kiến phấn đấu đến 31/12/2021, tổng sản lượng sản xuất của Công ty Thủy điện Sông Bung sẽ vượt 15-20% so với kế hoạch được giao, đóng góp một phần vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Thủy điện Sông Bung nói riêng và của Tổng công ty Phát điện 2 nói chung.

Phạm Trường Giang- VHSB2

Các bản tin khác

Liên kết Website

Tắt [X]