Trang chủ » Tin tức - Sự kiện

Thông báo về việc gia hạn thời gian tuyển dụng lao động Công ty Thủy điện Sông Bung - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP (lần 2)

Ngày đăng: 01-02-2024
Lượt xem: 249


Công ty Thủy điện Sông Bung - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2, được thành lập theo Quyết định số 243/QĐ-GENCO2 ngày 22/4/2015 của Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP. Tiếp theo Thông báo số 1459/TB-TĐSB ngày 15/11/2023 về tuyển dụng lao động và Thông báo số 1712/TB-TĐSB ngày 29/12/2023 về gia hạn thời gian tuyển dụng lao động, Công ty thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng lao động (lần 2) cụ thể như sau:Các bản tin khác

Liên kết Website

Tắt [X]