Trang chủ » Tin tức - Sự kiện

Thông báo về việc tuyển dụng lao động Công ty Thủy điện Sông Bung - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP

Ngày đăng: 16-11-2023
Lượt xem: 338


Công ty Thủy điện Sông Bung - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2, được thành lập theo Quyết định số 243/QĐ-GENCO2 ngày 22/4/2015 của Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP. Công ty thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động bằng hình thức thi tuyển, với các tiêu chuẩn và thông tin tuyển dụng cụ thể như sau:Các bản tin khác

Liên kết Website

Tắt [X]