Trang chủ » Tin tức - Sự kiện

Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC

Ngày đăng: 22-05-2022
Lượt xem: 130


Ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Theo đó, các doanh nghiệp thuộc ngành điện phải áp dụng hóa đơn điện tử kể từ ngày 01/7/2022. 
Công ty Thủy điện Sông Bung tham dự lớp đào tạo chuyển giao Hệ thống hóa đơn điện tử dùng chung của EVN tại Văn phòng EVNGENCO2

Để đảm bảo thời gian áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đã tổ chức lớp đào tạo chuyển giao Hệ thống hóa đơn điện tử dùng chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Văn phòng Tổng công ty Phát điện 2 (Cần Thơ) ngày 19&20/5/2022 và Công ty Thủy điện Sông Bung đã cử 03 nhân sự tham gia trực tiếp cho khóa đào tạo chuyển giao này. Sau khi cài đặt, nhận chuyển giao Hệ thống, Công ty đã thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và được Cục thuế TP Đà Nẵng chấp nhận tại Thông báo số 2842/TB-CTDAN ngày 20/5/2022.

 
Thông báo số 2842/TB-CTDAN ngày 20/5/2022 của Cục thuế TP Đà Nẵng chấp nhận việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của đơn vị

Như vậy, từ ngày 20/5/2022, Công ty Thủy điện Sông Bung đã chính thức sử dụng Hệ thống phần mềm dùng chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam để phát hành hóa đơn điện tử (không có mã của Cơ quan thuế) cho các giao dịch phát sinh và các số hóa đơn (loại đặt in) trước đây còn lại sẽ chấm dứt sử dụng và thực hiện các biện pháp hủy theo quy định.

Khi áp dụng hóa đơn điện tử, các đơn vị trong Công ty cần chú ý phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin liên quan đến giao dịch phát sinh để bộ phận kế toán có cơ sở phát hành hóa đơn điện tử (đầu ra) đảm bảo đúng thời điểm theo quy định.

Đăng Phát - TĐSB

Tin bài có liên quan:  
i. Báo Công Thương: Công ty Thủy điện Sông Bung triển khai hóa đơn điện tử
ii. Báo Quảng Nam: Công ty Thủy điện Sông Bung áp dụng hóa đơn điện tử

Các bản tin khác

Liên kết Website

Tắt [X]