Trang chủ » Giới thiệu

Thông số


Công suất lắp máy

156 MW

Số tổ máy

2

Điện lượng BQ năm

460,36 x 10KWh

Dung tích hồ chứa

510,8 x 106 m3

Độ dài đường hầm

3226 m

K.cấu đập dâng nước

Trọng lực RCC

K.cấu đập tràn xả lũ

Bê tông cốt thép

Cửa lấy nước

Bê tông cốt thép

Đất ở ảnh hưởng

 65.057,1 m2

Các bản tin khác

Liên kết Website

Tắt [X]