Trang chủ » Giới thiệu

Giới thiệu


Công ty Thủy điện Sông Bung được thành lập theo Quyết định số 243/QĐ-GENCO2 ngày 22/4/2015 của Tổng công ty Phát điện 2 với lực lượng nòng cốt là nhân sự từ Ban Quản lý dự án thủy điện Sông Bung 4 sau khi Dự án thủy điện Sông Bung 4 với công suất 156 MW chính thức hoàn thành trong tháng 01/2015.

Công ty Thủy điện Sông Bung trực thuộc Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2), hoạt động dưới hình thức chi nhánh của EVNGENCO2. 

Ngành, nghề kinh doanh chính bao gồm: Sản xuất và kinh doanh điện năng; Quản lý vận hành nhà máy thủy điện, quản lý vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, cải tạo các thiết bị điện, các công trình thủy công, kiến trúc của nhà máy điện, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện, gia công cơ khí; thực hiện công tác chuẩn bị sản xuất cho các công trình thủy điện. 

Hiện nay, Công ty Thủy điện Sông Bung đang quản lý và vận hành Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4 (156 MW, phát điện thương mại vào năm 2014) và Nhà máy thủy điện Sông Bung 2 (100 MW, phát điện thương mại trong năm 2018).

Các bản tin khác

Liên kết Website

Tắt [X]