Trang chủ » Thông số vận hành Sông bung 2

Sb2 ngày 24/04/2024

Giờ

Ngày

Mực nước hồ
(m)

Mực nước hạ lưu NM
(m)

Lưu lượng về hồ
(m3/s)

Tổng lưu lượng ra
(m3/s)

Lượng mưa trạm Đầu mối
(mm)

19:00

24/04/2024

 596.9

 226

 7.39

34

0

13:00

 597.04

 225

 6.65

0

0

07:00

597.02 

 225

 6.65

0

0

01:00

597

225

6.65

 0

 0

Liên kết Website

Tắt [X]