Trang chủ » Thông số vận hành Sông bung 2

Sb2 ngày 10/12/2023

Giờ

Ngày

Mực nước hồ (m)

Mực nước hạ lưu NM (m)

Lưu lượng về hồ (m3/s)

Tổng lưu lượng ra (m3/s)

Lượng mưa trạm Đầu mối (mm)

19:00

11-

12-

2023

 

227

   

0

13:00

 

227

   

0

7:00

603,16

227

51,65

66,6

0

1:00

603,27

227

59,12

66,6

0

Liên kết Website

Tắt [X]