Trang chủ » Thông số vận hành Sông bung 2

Sb2 ngày 01/06/2023

Giờ

Ngày

Mực nước hồ (m)

Mực nước hạ lưu NM (m)

Lưu lượng về hồ (m3/s)

Tổng lưu lượng ra (m3/s)

Lượng mưa trạm Đầu mối (mm)

19:00

01/06/2023

 

 

 

 

 

13:00

 

 

 

0

0

7:00

 

 

 

0

0

`1:00

596,12

226

           7.3

34

0

Liên kết Website

Tắt [X]