Trang chủ » Thông số vận hành Sông bung 4

SB4 NGÀY 26-09-2023

Giờ

Ngày

Mực nước hồ
(m)

Mực nước hạ lưu NM
(m)

Lưu lượng về hồ
(m3/s)

Tổng lưu lượng ra
(m3/s)

Lượng mưa trạm Đầu mối
(mm)

19:00

26-09-2023

 

 

 

 

 

13:00

 

 

 

 

 

07:00

 205.82

 98

 96

 0

 0

01:00

 205.64

 98

 64

 0 0
Liên kết Website

Tắt [X]