Trang chủ » Thông số vận hành Sông bung 4

SB4 NGÀY 01-06-2023

Giờ

Ngày

Mực nước hồ
(m)

Mực nước hạ lưu NM
(m)

Lưu lượng về hồ
(m3/s)

Tổng lưu lượng ra
(m3/s)

Lượng mưa trạm Đầu mối
(mm)

19:00

01/06/2023

 

       

13:00

 

 

 

   

07:00

217.4

98

40.2

0

0

01:00

217.31

98

93.4

13

0

Liên kết Website

Tắt [X]