Trang chủ » Thông số vận hành Sông bung 4

SB4 NGÀY 24-04-2024

Giờ

Ngày

Mực nước hồ
(m)

Mực nước hạ lưu NM
(m)

Lưu lượng về hồ
(m3/s)

Tổng lưu lượng ra
(m3/s)

Lượng mưa trạm Đầu mối
(mm)

19:00

24/04/2024

 

 

 

 

 

13:00

 218.58

99  24   24

0

07:00

 

     

0

01:00

 

     

0

Liên kết Website

Tắt [X]