Trang chủ » Thông số vận hành Sông bung 2

Sb2 ngày 13/05/2022Giờ

Ngày

Mực nước hồ (m)

Mực nước hạ lưu NM (m)

Lưu lượng về hồ (m3/s)

Tổng lưu lượng ra (m3/s)

Lượng mưa trạm Đầu mối (mm)

19:00

13/05/2022

 597,09

   7,38

34 

0

13:00

 597,23

   6,65

 0

0

7:00

 597,17

 225  6,65

0

`1:00

597.25

226

14.04

34

0Giờ

Ngày

Mực nước hồ (m)

Mực nước hạ lưu NM (m)

Lưu lượng về hồ (m3/s)

Tổng lưu lượng ra (m3/s)

Lượng mưa trạm Đầu mối (mm)

19:00

13/05/2022

 597,09

 226  7,38

 34

0

13:00

 597,23

 226  6,65

 0

0

7:00

 597,17

 225  6,65

 0

0

`1:00

597.25

226

14.04

34

0

Liên kết Website